1Hp Gaming - Cộng đồng phát triển game CSGO và các game FPS Việt Nam

Cộng đồng phát triển game CSGO và các game FPS Việt Nam

Hiện tại các thanh niên chơi ze tập trung vào team 7 màu
Link team: Steam Community :: Group :: 7 Màu Team
Click vào join gruop và đổi tên...
Test mode CSGI Role Play - chắc giống GTA
Server IP:
124.158.10.218:27101
download map:
http://124.158.10.218/fastdl/maps/rp_mini_city.bsp.bz2
Để chơi được, cần phải làm thêm bước set...
zip.gif
URL: [CSGO] Advanced Admin Commands - AlliedModders

This one is full support CSGO.

Thanks for original command authors: Super...
Client commands
!usp - spawns a usp silencer
!beam - onf/off - showing the trajectory of the jump
!avg - prints in chat the average time of the current map
!join - Opens the...
Hướng dẫn tạo server CSGO 5v5 LAN / Online

Hi! Hôm nay Lunatic sẽ làm một hướng dẫn để mọi người có thể tự tạo server CSGO 5v5 trên mạng LAN dùng để host các giải nhỏ mà không cần phân tích các...
WeZpQuS.png
Link gốc:
HLSW Alternative (Source Admin Tool) - AlliedModders

Hello.

So I decided to make some builds and post them of my HLSW...
Note để vọc sau.
Đây là plugin dùng để thay thế tự động token của server, có thể kết hợp để dùng các plugin bị Valve cấm như skins súng, dao v.v... khi sử dụng các plugin bị cấm, sau 1 thời gian...

Đối tác / Nhà tài trợ